Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Monitörü - I/M EGR

Egzoz Gazı Devridaim (EGR) Monitörü

Egzoz Gazı Devridaim (EGR) sistemi

Üstte konum sensörü bulunan elektrik kontrollü EGR valfi

Yanma sıcaklıklarını 2500°F'nin altında tutarak yanma sırasında Azot Oksitlerinin oluşumunu azaltır. EGR sistemi, az miktarda egzoz gazını seyir hızlarında emme manifolduna geri göndererek ısı azaltımını gerçekleştirir ve burada gelen hava/yakıt karışımıyla karıştırılır.

ECM egzoz gazının ne zaman, ne kadar süreyle ve ne kadarının emme manifolduna geri gönderileceğini belirler.

EGR Monitörü nasıl çalışır?

EGR monitörünün sistemin çalışmasını kontrol etmek için birkaç yolu vardır. EGR açıklığının komut verilen konumda olup olmadığını belirlemek için EGR valfi üzerindeki bir konum sensörünü kullanabilir. Veya gerçek EGR akışının ECM'nin komut verdiğiyle eşleşip eşleşmediğini belirlemek için bir diferansiyel basınç geri besleme sistemi kullanabilir

EGR Monitörü, aracın çalışması sırasında önceden ayarlanmış zamanlarda EGR sistemi fonksiyon testleri gerçekleştirir.

EGR Monitörü "İki Seferlik" bir Monitördür. İlk seferde bir arıza tespit edilirse, bilgisayar arızayı geçici olarak Bekleyen Kod olarak hafızasına kaydeder. Bilgisayar bu sırada MIL'e açık komutu vermez. İkinci seferde arıza tekrar algılanırsa, bilgisayar MIL'e "Açık" komutu verir ve kodu uzun süreli hafızasına kaydeder.

Başa dön